top of page

COVID-19 volgens de TCM een overzicht

Door Simon Fransoo[1]

Vroedvrouw (met gelijkstelling aan verpleegkundige) – Acupuncturist – TCM-therapeut

Download hier het pdf bestand.

Extra: voedingsmiddelenlijst covid-19

Inleiding

Covid-19 werd voor de eerste maal vastgesteld en gerapporteerd in Wuhan, China op 31 december 2019. Hierna verspreidde het zich over de hele wereld. Op dit moment is er nog geen medicatie noch vaccinatie voor gekend. Tijdens de epidemie in China werden er kruiden gebruikt binnen de traditionele Chinese geneeswijze (TCM), dit met succes. Wel werd er opgemerkt dat de kruiden niet altijd een positief resultaat hadden op het gastro-intestinalestelsel. Ook paste men er in China acupunctuur toe, dit met een positief effect. In sommige centra in China werd er TCM gebruikt tijdens de ziekte, op andere plaatsen enkel in de herstelperiode.

TCM wordt al enkele duizenden jaren toegepast en wordt nu nog steeds in (vooral) China gebruikt voor tal van aandoeningen, ook voor andere epidemieën die China troffen. Op het moment van de schrijven (2 april 2020) bedroeg de aantal gerapporteerde, bevestigde covid-19 patiënten wereldwijd 851 709, waarvan er 41 866 gestorven waren. Zie Tabel 1 voor de cijfers van de landen waar Nederlands gesproken wordt (Sciensano, 2020).

Dit artikel zal een overzicht geven over wat covid-19 is in TCM en wat mogelijke behandelingsmethodes zijn om patiënten te ondersteunen.

(Peilin & Wen Sheng, 2020); (Sciensano, 2020)


Methode

Er worden verschillende documenten geraadpleegd over acupunctuur, TCM en covid-19. Hiervan wordt er een synthese gemaakt. Vervolgens worden de resultaten bekeken met bestaande TCM theorieën binnen de voeding, acupunctuur, filosofie… om op deze manier een overzicht te geven.

Literatuurstudie

Ziektebeeld

Patiënten waarbij er covid-19 werd gediagnostiseerd vertoonden volgende symptomen:

· Koorts (83%-87.9%)

· Droge hoest (67.7%-82%)

· Dyspneu - kortademig (31%)

· Verwardheid (11%)

· Hoofdpijn (8%)

· Keelpijn (1-5%)

· Rinorroe – Loopneus (1-5%)

· Borstkas pijn/spanning op de borstkas (1-5%)

· Diarree (3.7%)

· Nausea – misselijkheid (5%)

· Braken (1-5%)

· Verminderde eetlust

(Peilin & Wen Sheng, 2020); (Peiling, 2020)

De eerste symptomen waren koorts (98.6%), vermoeidheid (69.6%), droge hoest (59.4%), spierpijn (34.8%) en dyspneu (31.2%). De meeste patiënten die zich aanboden hadden hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes (suikerziekte) en cardiovasculaire problematieken (hart- en vaatziekten).

(Peilin & Wen Sheng, 2020)

Li yi

Li yi is de TCM term die gebruikt wordt voor epidemie. Vermoedelijk wordt deze term al tweeduizend jaar lang gebruikt, de eerste teksten hierover dateren van 524 v.Chr. uit de Zhou dynastie (1046 – 256 v.Chr.). Hierin werd aan de toenmalige keizer aangeraden om in contact te komen met li yi omdat hij er een te grote luxueuze levensstijl op nahield en dat door contact met li yi zijn weerstand zou verbeteren. Al van in het begin van onze jaartelling hebben verschillende epidemieën gewoed over het oude China. (Peilin & Wen Sheng, 2020).

Li yi werd door Zhang Zhongjijng (150-129) beschreven als koude, wind[2] en damp[3] die het lichaam binnentreden via de yange meridianen[4] naar de yinne meridianen en die zo naar de organen gaat. Het gaat volgens hem om een acute situatie waar er shang han (beschadigingen door koude) optreden. Echter werd er in de Ming dynastie (1368-1644) door onder andere Wu Youke opgemerkt dat li yi ook in warme periodes (zomer) kon voorkomen en dus niet enkel in koude zoals Zhang Zhongjijng zijn veronderstelling was. In de Qing dynastie ging de discussie verder of het al dan niet een warmte-aandoening was of kon zijn. Één ding was zeker, elke strekking en idee raadde op de eerste plaats kruiden aan om li yi te bestrijden. Wanneer we kijken naar de covid-19 zou het eerder om een warmte-aandoening kunnen gaan. In december 2019 in Wuhan, China was de temperatuur hoger dan normaal, verder werd er ook meer regen vastgesteld. In België was er in februari 2020, 22 dagen regen tegenover 16,3 dagen (normalen jaren 1981 tot 2010), viel er 107.7 mm neerslag in vergelijking met de normalen 63.1 mm, de wind in februari bedroeg 5.7m/s in vergelijking met 3.8m/s (meteo België, 2020); (Peilin & Wen Sheng, 2020).

Klimatologisch gezien introduceert covid-19 koude en vocht (damp) in het lichaam. De koude en damp beschadigt de yang[5] in het menselijk lichaam en treedt de longen[6] en de milt[7] binnen (Peilin & Wen Sheng, 2020).

Toen virussen nog lang niet gekend waren, werd in de TCM alles wat viraal was geplaatst als windkoude (Maciocia, The foundations of Chinese Medicine, 2015).

Inzichten uit de TCM

De patiënten hadden een dik, vettig tongbeslag[8] (Peiling, 2020).

De koorts was aan de lage kant en zat tussen 37°C en 38,5°C wat het hoogst gemeten was. De meeste patiënten vertoonden een droge hoest, droge keel en keelpijn. Vermoeidheid en een verminderde eetlust kwam in sommige gevallen voor als ook een gespannen borstkas, misselijkheid en diarree (Peiling, 2020).

In een volgend stadium zien we hoge koorts (tot 39°C), kortademigheid, piepende ademhaling, lage saturatie, op de CT-scan ziet men exsudatie op de longen (Peiling, 2020).

Het lijkt erop dat koude en damp de long en milt binnentreedt. De behandelingsprincipes zullen dus zijn: verwarm de yang, verdrijf de koude, los de damp op, versterk de miltqi[9] en versterk de longqi. Van uit westers medische kant wordt er ook opgemerkt dat covid-19 niet houdt van warmte, maar wel van koude (Peilin & Wen Sheng, 2020), (Peiling, 2020).

Patroon differentiatie

Chinese geneeswijze is in de eerste plaats een preventie geneeswijze, terwijl de westerse geneeskunde eerder gericht is om een bestaand probleem op te lossen. Uit onderzoek bleek dat mensen met een betere weerstand een betere uitkom hadden, dit wordt ook gezien in het griepseizoen met bijvoorbeeld influenza (McMahon, 2020).

Hoe sterker de qi is en hoe meer alles in balans is, des te moeilijker is het voor factoren van buitenaf om ons lichaam uit balans te halen en dus ziek te maken (McMahon, 2020).

Uit de symptomen en het klimatologische kunnen we afleiden dat covid-19 een exces[10] is di