top of page

Acupunctuur helpt bij Knie artrose

Van alle gewrichtsaandoeningen is artrose de meest voorkomende. Artrose wordt door velen nog steeds een slijtage- of verouderingsaandoening genoemd. Reumatoïde artritis wordt dan “ontstekingsreuma” of “echte reuma” genoemd, terwijl artrose wordt aangeduid met “slijtagereuma”.

Dit leidt dan ook nogal tot het professionele advies dat men er maar mee moet leren leven.

Wat is artrose?

 

Artrose is een langzaam verlies van gewrichtskraakbeen. Het tempo waarin het kraakbeen verdwijnt, verschilt per patiënt en per gewricht. Daarnaast wordt het ziekteproces gekenmerkt door versterkte stofwisseling in het onderliggende bot. Door prikkeling van het gewrichtsvlies; de synoviale membraan, ontstaat gewrichtsontsteking. Men krijgt last van pijn, stijfheid en ten slotte ook van functieverlies.

 

Er bestaan verschillende vormen van artrose. Sommigen ontstaan al op relatief jonge leeftijd, zoals primaire, soms erfelijke, artrose en secundaire artrose die veelal ontstaat als gevolg van letsel, dysplasie of een ontsteking van het gewricht.

De meeste artrose komt voor bij ouderen. Vanaf het 60e jaar heeft meer dan 50 % van de bevolking last van enige vorm van artrose. Men schat dat ruim 1 miljoen mensen in België last hebben van artrose en dat dit aantal door de vergrijzing van de bevolking en de toenemende levensverwachting alleen maar zal toenemen.

 

Inmiddels is de kennis over artrose sterk toegenomen; vooral op het vlak van de biochemie van de ontstekingsprocessen en de kraakbeenschade.

In het begin is het ook vrij moeilijk te diagnosticeren daar kraakbeen zich niet laat afbeelden op röntgenfoto’s. Op röntgenfoto’s wordt alleen bot gezien. De patiënt kan al jaren klachten hebben zonder dat dit op de röntgenfoto’s wordt gezien. Wanneer het kraakbeen tot op het bot is versleten dan kan de slijtage ook op röntgenfoto’s worden waargenomen.

 

Men kan wel vermoeden dat er sprake is van slijtage, bijvoorbeeld als de patiënt voorheen een botbreuk heeft gehad die tot in het kniegewricht doorliep. Daarnaast kan hij op grond van de leeftijd die verdenking koesteren. Jonge mensen hebben in de regel nooit slijtage.

 

In het beginstadium treedt de pijn dan ook niet op tijdens een inspanning maar meestal enkele uren daarna. In een vergevorderd stadium is de pijn de hele dag door aanwezig en is meestal ‘s morgens het ergst als de patiënt op gang moet komen. Dit wordt wel startpijn genoemd. Na een minuut of tien in beweging te zijn geweest worden de pijnklachten dan weer minder.

 

Functioneel zijn vooral artrose van heup en knie het meest ingrijpend. In het eindstadium van artrose kan operatie een grote verbetering geven.

Acupunctuur:

Wat kan acupunctuur doen?

 

Bij mildere vormen en in een vroeg stadium worden leefregels, beweging en zeker ook acupunctuur als therapie ingezet. Op deze manier blijven de gewrichtskapsels soepel. Acupunctuur kan zowel de degeneratieve processen afremmen als de ontsteking effectief doen minderen, zelfs teniet doen.

Voor mensen die last hebben van weersgevoeligheid en in de herfst en winter meer knieklachten hebben, kan acupunctuur ook helpen.

De medicatie om de ontstekingsprocessen te bestrijden, zijn de zogenaamde NSAID’s (nietcortisone ontstekingsremmers). Het gebruik van sommige ontstekingsremmers kan aantasting geven van het maagslijmvlies. Acupunctuur is dan ook een handig alternatief voor patiënten die effectief die maagklachten ontwikkelen.

 

De acupunctuur kan op verantwoorde wijze, zonder nevenverschijnselen een alternatief bieden om patiënten met knieartrose te behandelen. Knieartrose kan in elk stadium met acupunctuur behandeld worden, acupunctuur kan knieartrose niet genezen, maar kan de klachten die met knieartrose te maken hebben wel verminderen.

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat acupunctuur zinvol is bij de behandeling van pijn bij knieartrose.

 

In een van de grootste studies die tot nu toe gedaan zijn, is aangetoond dat acupunctuur zinvol is bij de behandeling van pijn bij knieartrose. In een studie met duizenden patiënten, door de Duitse ziekenfondsen betaald, bleek dat 15 acupunctuurbehandelingen, gegeven in 3 maanden tijd, na 3 maanden en na 6 maanden een significant beter effect scoorden op pijn, functiebeperkingen en kwaliteit van leven, dan de controlebehandeling.

 

Volgens een ander grootschalig onderzoek aan de universiteiten van Munchen en Zurich zou acupunctuur wel degelijk een effectieve behandeling zijn tegen reumatische pijnen. De onderzoekers vroegen aan 736 patiënten met chronische pijnklachten ten gevolge van osteoartritis te worden behandeld met acupunctuur. Zowel onmiddellijk na de behandeling als 6 maanden later rapporteerden de patiënten minder pijn en een grotere beweeglijkheid van het knie- of heupgewricht.

Uit: BAF (Belgian Acupunctors Federation) (2010). Knie artrose (Acupunctuur kan helpen) : Schoten

Afspraak maken

Klik hier voor een online afspraak te maken

Of bel ons voor een afspraak te maken:

0488/41 99 94

Ons team

Simon Fransoo

bottom of page